RADA LISBURN & CASTLEREAGH (NI-UK)

RADA LISBURN & CASTLEREAGH (NI-UK) LISBURN & CASTLEREAGH COUNCIL (NI-UK) jest jednostką samorządową w Irlandii Północnej, która koncentruje się na poszerzaniu swojej oferty o nowe programy szkoleniowe, aby zwiększyć ogólną skuteczność. Projekt prowadzony jest przez Dział Rozwoju Gospodarczego, którego celem jest rozwój regionu jako doskonałej lokalizacji dla rozwoju biznesu i start up’ów. Instytucja coraz to szerzej angażuje się w sektor „srebrnej gospodarki” . Lisburn & Castlereagh Council  posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów, które są spójne z tematyką „Age Friendly Communities”. Lisburn & Castlereagh Council jest liderem projektu głównie odpowiedzlalnym za zarządzanie.

EUROPEJSKI INSTYTUT E-LEARING (DK)

EUROPEJSKI INSTYTUT E-LEARING (DK) Europejski Instytu E-learning specjalizuje się w kreowaniu skutecznych platform online,
wciągających środowisk edukacyjnych oraz zasobów i narzędzi do tworzenia prawdziwie wartościowych doświadczeń edukacyjnych. Kursy EUEI opierają się na wiedzy naszych europejskich współpracowników, którymi głównie są specjaliści akademiccy z szerokim doświadczeniem. Każdy z naszych kursów online jest realizowany za pomocą najnowocześniejszego systemu nauczania z asynchronicznym formatem uczenia się, który umożliwia uczącym przejście do dalszych etapów we własnym tempie, biorąc pod uwagę zawodowe i osobiste zaangażowanie. EUEI poprowadzi zadanie nr IO2: program nauczania i treści dla umiejętności technologii cyfrowej.

FELTECH (IE)

FELTECH (IE) jest uznaną instytucją oferującą szkolenia,  przede wszystkim skoncentrowane na przedsiebiorczości jako środku postępu zawodowego i spójności społecznej. Posiadają wiele osiągnięć w zakresie marketingu i kreatywnego rozwoju programów nauczania, a ich doświadczenie w zarządzaniu i ocenie projektów Erasmus + jest bardzo duże. Będą prowadzić IO4 czyli rozwój platformy internetowej.

RADA LOUTH COUNTY (IE)

Rada Louth County (IE) jest organem statutowym, którego zadaniem jest świadczenie wysokiej jakości usług na rzecz społeczności hrabstwa Louth. LCC nie ustaje w dążeniu do tworzenia nowych pomysłów, polityk, strategii i rozwiązań w celu zapewnienia lepszej wydajności i oszczędności kosztów. Rada zobowiązuje się do współpracy z grupami społecznymi, wieloma agencjami ustawowymi i organizacjami pozarządowymi, a także do ciągłego ulepszania współpracy z władzami, co jest sposobem na osiągnięcie wyników wykraczających poza to, co można osiągnąć samodzielnie. Dzięki doświadczeniu partnerskiemu oraz sukcesowi inicjatywy starzenia się „Hrabstwa Przyjazne Wiekowi”, program ukierunkowany jest na przyjazność dla osób starszych i opracowanie perspektywicznego programu dla osób starszych.

Fundacja Ageing Lab (ESP)

Fundacja Ageing Lab (ESP) specjalizuje się w badaniach procesów starzenia i edukacji. Fundacja Ageing Lan promuje tworzenie synergii pomiędzy różnymi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w proces starzenia się, budując multidyscyplinarną wizję, która pozwala na udzielanie kompleksowych odpowiedzi przyczyniających się do budowy społeczeństwa dla wszystkich grup wiekowych. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie potrzeb osób starszych, zwłaszcza w odniesieniu do produktów i usług, których potrzebują, Aging Lab jest kluczowym partnerem  zaangażowanym w ten projekt. Przede wszystkim wnosząc swój wkład w rozpowszechnienie idei i rezultatów tego projektu.

NCC (POLAND)

NCC (POLAND): ich głównym celem jest dostarczanie usług dla firm członkowskich, w ramach swoich usług oferują głównie szkolenia i edukację, organizację wizyt studyjnych oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, pozyskiwaniu funduszy oraz lobbing. Znają bardzo dobrze potrzeby szkoleniowe przedsiębiorców. Ich głównym zadaniem będzie przeprowadzenie spotkania dla firm i seniorów (Bootcamp) . Jako doświadczeni liderzy projektu E+, będą również dbać o aspekty oceny i zrównoważonego rozwoju projektu.

This post is also available in: angielski hiszpański