„Gospodarka przyjazna seniorom” jest to projekt z programu Erasmus +, w którym biorą udział partnerzy z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Polski i Danii.

Poznaj naszych partnerów: