Zarządzanie danymi MŚP

Kurs ten pomoże wyposażyć MŚP (szczególnie te, które są zainteresowane tworzeniem produktów dla starszego pokolenia) w nowe spojrzenie na zarządzanie danymi i rolę danych w odniesieniu do rozwoju ich przedsiębiorstw przyjaznych dla wieku.

This post is also available in: angielski hiszpański