Silver Economy Infographic

The Silver Economy (source: link)

Healthy Ageing Infographic

Healthy Ageing Infographic by the WHO (source: link)

 

Wybrane kwestie dotyczące Starzejącego się społeczeństwa

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jedną z najważniejszych kwestii dotyczących populacji na całym świecie jest to, że społeczeństwo bardzo szybko się starzeje, stwarza to wiele obaw. Tutaj znajdziesz podsumowanie niektórych z nich, aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj!

  • Dobre starzenie się zależy do wielu czynników
  • Nawet w biedniejszych krajach większość starszych osób umiera z powodu chorób niezakaźnych
  • Globalnie, starsi ludzie są zagrożeni maltretowaniem
  • Wzrasta potrzeba opieki długoterminowej
  • Ludzie żyją dłużej, więc na świecie będzie wzrost liczby ludzi chorujących
  • W sytuacjach awaryjnych, osoby starsze mogą być szczególnie zagrożeni

Jednakże, starzenie się społeczeństwa stawia przed nami sporo wyzwań i daje nam szereg możliwości. Dzięki temu cała gospodarka stanie się środowiskiem bardziej przyjaznym dla osób starszych, we wszystkich aspektach życia.

Ale, co oznacza bycie miastem lub społeczeństwem przyjaznym osobom starszym? Tutaj znajdziesz informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Światowej Organizacji Zdrowia. Po więcej informacji kliknij tutaj!