Innowacje przyjazne wiekowi – LiCalab, Belgia

 Innowacje przyjazne wiekowi – LiCalab, Belgia

 Głównym celem LiCalab jest to aby osoby starsze mogły żyć jak najdłużej niezależnie w domu oraz z pomocą innowacyjnych rozwiązań
W tym celu LiCalab stawia na integralne podejście do osób starszych, z 5 głównymi tematami, w których wspierane są innowacyjne projekty. Np. LiCalab wspiera projekty, które wzmacniają autonomię i samodzielność osób starszych.

Ponadto dążą oni do poprawy warunków domowych osób starszych dzięki innowacjom, które tworzą bezpieczne, wygodne i dostępne środowisko życia. LiCalab poszukuje również rozwiązań, które pozwolą aktywnie starzeć się ludziom i zaangażować ich w życie społeczne. Kolejnym celem jest wzmocnienie zintegrowanej opieki dostosowanej do użytkownika

Co więcej LiCalab angażuje się w rozwój wsparcia sąsiedzkiego.

Wspieranie i współtworzenie innowacji przyjaznych wiekowi

LiCalab jest strefą eksperymentalną dla firm i organziacji z branży produktów zdrowotnych, usług  i innowacyjnych porcesów testowania. LiCalab wspiera firmy i organizacje w sektorze zdrowia i opieki, testując i weryfikując innowacje z użytkownikami końcowymi w ich własnym środowisku życia. LiCalab posiada zespół około 1000 pacjentów i osób starszych. Wielu specjalistów opieki dzieli się opiniami użytkowników na temat szerokiej gamy produktów i usług, obejmujących innowacje technologiczne, koncepcje żywieniowe, ćwiczenia i rewalidację, zdrowie psychiczne i opiekę nieformalną.
LiCalab pozycjonuje swojego odbiorcę w centrum ścieżki rozwoju i może zaoferować pomoc poprzez sesje współtworzenia i przeprowadzania testów w prawdziwym życiu użytkowników i środowisku pracy.

Współtworzenie we współpracy z odbiorcamiW sesjach współtworzeniiowych odbiorcy lub specjaliści ds. opieki będą wprowadzać innowacje wraz z programistami i szukać rozwiązań problemów. 

Testy w czasie rzeczywistym

W testach w czasie rzeczywistym użytkownicy docelowi będą pracować nad powstaniem nowych produktów lub usług w domu lub środowisku pracy i będą udzielać stałych informacji zwrotnych, które można wykorzystać do dostosowania rezultatów pracy. LiCalab posiada przyjazną dla użytkowników platformę, która pozwoli użytkownikom korzystać z doświadczenia innych.

„Dzięki rozwiniętej sieci opieki mogliśmy przetestować Topshake z 85 pacjentami w 12 ośrodkach opieki stacjonarnej. Umożliwiło nam to dostosowanie Topshake do potrzeb pacjenta, zmniejszenia spędzonego czasu oraz satysfakcji wśród pracowników służby zdrowia. Rozwój Topshake otworzył drzwi do nowego segmentu rynku w sektorze opieki zdrowotnej. ”, Michel Tops, CEO Tops Foods

Znajdź więcej –  www.licalab.be/en

 

Ekonomia przyjazna osobom starszym – przegląd informacji

Najnowsze informacje dotyczące srebrnej gospodarki są już dostępne online na naszej stronie internetowej. Możesz tam również odnaleźć informacje o gospodarce w Hiszpani, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Poznaj osoby i przedsiębiorców, którzy tak jak Ty planują bądź tworzą już produkty lub usługi skierowane do osób starszych.

Silver Economy Infographic

The Silver Economy (source: link)

Healthy Ageing Infographic

Healthy Ageing Infographic by the WHO (source: link)

 

Wybrane kwestie dotyczące Starzejącego się społeczeństwa

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jedną z najważniejszych kwestii dotyczących populacji na całym świecie jest to, że społeczeństwo bardzo szybko się starzeje, stwarza to wiele obaw. Tutaj znajdziesz podsumowanie niektórych z nich, aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj!

  • Dobre starzenie się zależy do wielu czynników
  • Nawet w biedniejszych krajach większość starszych osób umiera z powodu chorób niezakaźnych
  • Globalnie, starsi ludzie są zagrożeni maltretowaniem
  • Wzrasta potrzeba opieki długoterminowej
  • Ludzie żyją dłużej, więc na świecie będzie wzrost liczby ludzi chorujących
  • W sytuacjach awaryjnych, osoby starsze mogą być szczególnie zagrożeni

Jednakże, starzenie się społeczeństwa stawia przed nami sporo wyzwań i daje nam szereg możliwości. Dzięki temu cała gospodarka stanie się środowiskiem bardziej przyjaznym dla osób starszych, we wszystkich aspektach życia.

Ale, co oznacza bycie miastem lub społeczeństwem przyjaznym osobom starszym? Tutaj znajdziesz informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Światowej Organizacji Zdrowia. Po więcej informacji kliknij tutaj!